FOTOGALÉRIA
Knižnica J. Fándldyho – žiaci z Ružindola (2020)

ZŠ Majcichov – 4. beseda (2019)
ZŠ Majcichov – 3. beseda (2019)
ZŠ Majcichov – 2. beseda (2019)
ZŠ Majcichov – 1. beseda (2019)
Knižnica v Námestove – so žiakmi II. st. ZŠ Slnečná a ZŠ Novoť (2019)
Knižnica v Námestove – so žiakmi I. st. ZŠ Slnečná a ZŠ Novoť (2019)
ZŠ s MŠ v Bánove – so žiakmi 3. a 4. ročníka (2019)
ZŠ s MŠ v Bánove – so žiakmi 1. a 2. ročníka (2019)
ZŠ s MŠ Vlčkovce – so žiakmi 1. až 4. ročníka (2019)
ZŠ s MŠ Vlčkovce – so škôlkarmi (2019)

Knižnica Juraja Fánddlyho v Trnave (2018)
Turčianska knižnica, pobočka Sever (2018)
MŠ Suchohrad – s Oľgou Belešovou (2018)